Blästring

Blästring är en mekanisk förbehandling som är viktig för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Genom att partiklar i hög hastighet träffar ytan renas och omformas den. Behandlingen ger ett högkvalitativt underlag att lackera på och är därför en bra start på alla ytbehandlingar.

  • Stålkulor (steel shot)
  • Slaggprodukter som accelererar blästermedlet med slunghjul och tryckluft

“Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world. Science is the highest personification of the nation because that nation will remain the first which carries the furthest the works of thought and intelligence.”

STIVE REYNOLDS, LEAD RESEARCHER