Blästring

Blästring är en mekanisk förbehandling som ger ett myck- et bra underlag att lackera på. Blästring bygger på princi- pen att partiklar i hög hastighet träffar och påverkar ytan.

Normalt blästrar man med stålkulor, alternativt en slaggprodukt och accelererar blästermedlet med slunghjul eller tryckluft. Blästringen är en viktig förbehandling som starkt påverkar det slutliga resultatet.