Kvalitetspolicy

Runlack industrilackering strävar efter att vara en ledande aktör inom lackeringsbranschen genom att erbjuda högkvalitativa lackeringslösningar med överlägsen flexibilitet, tillförlitlighet och servicegrad. Vår ambition är att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar och krav, från det inledande identifierade behovet till leveransen av en korrekt lackerad produkt. Genom att etablera nära och långsiktiga affärsrelationer strävar vi efter att vara kundernas föredragna partner.

Miljöpolicy

Runlack industrilackering är djupt engagerade i att aktivt arbeta för att utveckla och förbättra sin verksamhet med målet att minimera organisationens miljöpåverkan inom en ekonomiskt, tekniskt och marknadsmässigt rimlig ram. Utöver strikt efterlevnad av tillämpliga miljölagar och övriga föreskrifter, strävar vi outtröttligt efter att ständigt förbättra våra processer med avseende på deras miljöpåverkan. Våra främsta källor till miljöpåverkan inkluderar energiförbrukning, transporter av kundgods samt förbrukning av och avfall från olika produkter som används inom vår organisation.

För Runlacks fullständiga kvalitet- och miljöpolicy, vänligen kontakta josef@runlack.com